elise schouten
teksten

Webteksten en andere teksten

Portfolio - zie ook: Boeken en brochures, artikelen en Eindredactie

Elise Schouten schreef webteksten voor onder andere:

www.aps.nl

www.sardes.nl

www.cps.nl

www.oorsprong.nl

www.jj-trainersacademie.nl

www.met-pro.nl (weblog)

www.bureauarbeid.nl

www.figuratievebeelden.nl

www. basisschool.wereldburgerschap.nl

www.wereldburgerschap.nl/mbo-beroepsonderwijs

www.tdf-onderwijsadvies.nl

Elise Schouten schreef folders en pr-teksten in opdracht van onder andere:

Bureau Arbeid (over arbeidstoeleiding van mensen met een auditieve of communicatieve beperking)

CPS Onderwijsontwikkeling en advies (over onderwijsachterstandenbeleid)

Het Dok (folderlijn over de organisatie en het dienstenaanbod)

Ideëel Organiseren (over de Ineke Haas-Berger prijs)

Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (informatie over de school)

Visio (over arbeidstoeleiding van mensen met een visuele beperking)

Werkpad (re-integratiebedrijf; folderlijn over de organisatie en het dienstenaanbod)

Elise Schouten schreef onder andere de volgende jaarverslagen:

Onderwijs persoonlijk maken (2008)
Organisatie en management
Jaarverslag 2007 Met Praktijkonderwijs Waalwijk
KPC Groep, Den Bosch

Onderwijs persoonlijk maken (2007)
Het persoonlijk leerplan
Jaarverslag 2006 Met Praktijkonderwijs Waalwijk
KPC Groep, Den Bosch

Onderwijs persoonlijk maken (2006)
De Coachclub
Jaarverslag 2005 Praktijkonderwijs De Loint
KPC Groep, Den Bosch