elise schouten
teksten

Boeken en brochures

Portfolio - zie ook: Artikelen, Webteksten en Eindredactie


- Publicaties over onderwijs
- Publicaties over andere onderwerpen

Over onderwijs

Verrassend passend
Passend onderwijs in de praktijk (2016)
VO-raad, Utrecht

Het kind: ons gezamenlijk belang
Hoe scholen van Conexus werken aan educatief partnerschap met ouders (2016)
Conexus, Nijmegen

Het pad van kwaliteit
Naar een ambitieus leerklimaat (2016)
VO-raad, Utrecht

Schoolontwikkeling: als het erop aankomt (2016)
VO-Raad, Utrecht

Een ster in Talent, resultaat van tien jaar krachtenbundeling (2011)
Basisschool Het Talent/Conexus, Lent/Nijmegen

SWEELINCK. Jubileummagazine (2010)
Sweelinck College, Amsterdam

De 12 van DOK12 (2010)
DOK12, Amersfoort

Schoolgids DOK12 (2010)
DOK12, Amersfoort

Werken met een persoonlijk leerplan (2010)
Procesbeschrijving De Walsprong Zaltbommel
KPC Groep, Den Bosch

Meer aandacht voor rekenen-wiskunde bij de overgang van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs (2009)
In: Taal en rekenen op de grens van vo en mbo, hbo en wo
CPS, Amersfoort

Klassenmanagement in de basisschool.
Fundament voor effectief onderwijs (2009)
CPS, Amersfoort

Onderwijs persoonlijk maken (2008)
Organisatie en management
Jaarverslag 2007 Met Praktijkonderwijs Waalwijk
KPC Groep, Den Bosch

Arbeidstoeleiding werkt! (2007)
KPC Groep, 's-Hertogenbosch

De bomen en het bos (2007)
Het Interdisciplinair team,
&eactue;én centraal loket voor het speciaal onderwijs
KPC Groep, 's-Hertogenbosch

De Nieuwste School, avontuur van vernieuwing (2007)
APS Utrecht / OMO Tilburg

Onderwijs persoonlijk maken (2007)
Het persoonlijk leerplan
Jaarverslag 2006 Met Praktijkonderwijs Waalwijk
KPC Groep, Den Bosch

"De computer laat zien wat ik kan" (2007)
ICT in het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen
Bartiméus Onderwijs, Zeist

Uitstroomportfolio in het praktijkonderwijs (2007)
In: Er was eens... Het verhaal van de leraar.
Speciale zorg in het voortgezet onderwijs.
Garant, Antwerpen. Apeldoorn

Leren vanuit je passie (2007)
Praktijkonderwijs met de blik op de toekomst
Garant, Antwerpen, Apeldoorn

Meester over eigen leren (2006)
Competentiegericht leren in vmbo en mbo
APS, Utrecht

Onderwijs persoonlijk maken (2006)
De Coachclub
Jaarverslag 2005 Praktijkonderwijs De Loint
KPC Groep, Den Bosch

PPL onder constructie (2006)
DVD Praktijkonderwijs Parkstad Limburg
Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Tabasco (2005)
Pittig onderwijs in moderne vreemde talen
APS, Utrecht

De spagaat in onderwijsvernieuwing (2004)
Leiderschap en dilemma's
CPS, Amersfoort

Naar een uitstroomportfolio in het praktijkonderwijs (2004)
In: Leerlingen actief kwalificeren, een project van de WOSO-instellingen ten behoeve van nascholing Praktijkonderwijs.
Garant, Antwerpen-Apeldoorn

Verworvenheden van de Proeftuin Nijmegen (2004)
Erkende ongelijkheden in scholen
Montessori College/Basisschool Het Talent, Nijmegen

Serie brochures "Praktijkonderwijs werkt door…"(2004)

- Arbeidskundig onderzoek
- Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie
- Leerlingwerkplaatsen
- Branchegerichte cursussen
- Naschoolse begeleiding
- KPC Groep, 's-Hertogenbosch

Eerst de taart (2003)
Voor- en vroegschoolse educatie in het onderwijsachterstandenbeleid
Transferpunt Onderwijsachterstanden, Den Haag

Juf, wanneer gaan we weer technieken? (2003)
Ervaringen van het project Verbreding Techniek in het Basisonderwijs
KPC Groep, 's-Hertogenbosch

Gaan voor een baan (2002)
Ervaringen met ESF-projecten in het praktijkonderwijs
KPC Groep, Den Bosch

De Loopbaankolom praktijkonderwijs (2002)
Vijf veel voorkomende scholingsroutes voor leerlingen van het praktijkonderwijs
KPC Groep, Den Bosch

Rolmodel maakt talenten zichtbaar (2002)
Allochtone mentoren in het voortgezet onderwijs
Stichting GAO, Deventer

"Wij zijn voor hen als een grote zus" (2002)
Het Schoolzusproject in Deventer
Stichting GAO, Deventer

Voel je thuis op school (2002)
Het Schoolhuis; een unieke uitwerking van de brede-schoolgedachte
Stichting GAO, Deventer

Praatjes maken (2001)
Taalstimulering van peuters en kleuters
Procesmanagement Primair Onderwijs, Den Haag

De ongekende kracht van leerlingen (2001)
Mentoring in het onderwijs
Procesmanagement Primair Onderwijs, Den Haag

Vinden en binden (2001)
Personeelsbeleid en personeelstekort
Procesmanagement Primair Onderwijs, Den Haag

De balans opmaken (2001)
Over monitoring van het GOA-beleid
CPS, Amersfoort

Ruimte voor praktijkonderwijs (2001)
Aanzet voor een inhoudelijk programma van huisvestingseisen
KPC Groep, Den Bosch

Het competentieprofiel (2001)
Bouwsteen voor competentiemanagement
CPS, Amersfoort

Leren voor een beroep (2000)
Klanten van ROC's aan het woord
KPC Groep, Den Bosch

Bovenal bevlogen (2000)
Vier scholen vergroten onderwijskansen
Procesmanagement Primair Onderwijs, Den Haag

Praktijkonderwijs in ontwikkeling (1999)
De eerste resultaten van de pilots praktijkonderwijs
KPC Groep, Den Bosch

Ouders betrokken (1998)
Contacten met ouders in het achterstandenbeleid
CPS, Amersfoort

Voorkomen is beter (1998)
Bestrijding van schoolverzuim en - uitval
CPS, Amersfoort

Verbeter de school, begin bij beleid (1998)
De relatie tussen lokaal achterstandenbeleid en schoolbeleid
CPS, Amersfoort

Sector natuur en techniek (1998)
In: De Toekomstgids 1999, studiegids voor schoolverlaters
Project Media, Rotterdam

Onderwijsaanbod voor praktijkleren (1998)
Serie brochures over praktijkonderwijs
KPC Groep, Den Bosch

Je diploma is je eerste man (1997)
Allochtone meisjes in het voortgezet onderwijs
CPS, Amersfoort

Allochtone meisjes in het basisonderwijs (1994)
CPS, Amersfoort

Ruim baan (1993)
Naar een betere arbeidsmarktpositie voor allochtone jongeren
Sardes, Utrecht

Slimme meiden in een vreemde wereld (1992)
Keuzebegeleiding van allochtone meisjes
Auctor Educatief, Apeldoorn/CPS, Hoevelaken

Over andere onderwerpen

Niet zorgen voor, maar zorgen dat
Verhalen over Bureau Herstel (2015)
RIBW-ZWWF, Purmerend

CHIEL. Jubileummagazine (2010)
Afdeling Apotheek/Klinische Farmacie van het UMC St Radboud, Nijmegen

Werken met autisme, 12 methodische uitgangspunten (herziene uitgave 2010)
Werkpad, Houten

Omgaan met autisme op het werk (2009)
Werkpad, Utrecht

Werken met autisme, 12 methodische uitgangspunten (2007)
Bureau Arbeid, Utrecht

Brandweerhulpverlening
aan verminderd zelfredzame personen (2007)
NIFV, Arnhem

Werken met een visuele beperking (2006)
Productenboek Visio Arbeid
Visio, Houten

Blind en een wiskundeknobbel (2006)
De verworvenheden van het Newtonproject
Bartiméus, Zeist

Productenboek Bureau Arbeid (2005)
Bureau Arbeid, Utrecht

Stilstaan bij weggaan (1988)
Over weglopen van huis
Stichting Meidenhuis Utrecht

Het gat van de deur (1987)
Muziektheater maken met jongeren
SLO, Enschede